Torgny Lilja, PhL

Kommunikation

Svenska institutet

Skeppsbron in Stockholm, Sweden

Svenska institutet har adressen Skeppsbron 2 (bredvid kungliga slottet) i Stockholm.

Informatör

Under våren och försommaren 2004 arbetade jag som informatör på enheten för kultur och samhälle vid Svenska institutet i Stockholm. Till arbets­uppgifterna hörde i att biträda enheten med text­redigering och pre­sentations­material.

Jag skrev om vikingar och modern svensk konst för webb­platserna www.si.se och www.sweden.se i EPiServer. Jag tog även fram layout för en tryck­sak, presentations­material i PowerPoint samt underlag till SI:s nya hemsida.

The web site www.sweden.se

Webbplatsen sweden.se sätter Sverige på kartan.

SI är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet. Dess uppgift är att sprida kunskap om Sverige i utlandet samt att främja utbyte inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. SI producerar informations­materialpå ett flertal olika språk för distribution till svenska ambassader och konsulat och för försäljning i Sverige.

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning och veten­skap främjar SI samarbete med andra länder. Myndigheten prioriterar kontakter med Central- och Östeuropa, framför allt Estland, Lettland, Litauen, nordvästra Ryssland, Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland.

Svenska institutet har omkring 90 anställda. Svenska kulturhuset i Paris är en under­organisation till SI.

 

Employer certificate

Arbetsuppgifter

Pressinformation på engelska
Redigering
Layout

 

Till toppen