Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Filosofie magister 2014

Orpheus by Carl Milles

”Orfeus” av Carl Milles står på Hötorget i Stockholm.

Kommunikation och media

Höstterminen 2013 studerade jag medie- och kom­muni­ka­tions­vetenskap på enheten för journalistik, medier och kom­muni­ka­tion (JMK) vid Institutionen för medie­studierStockholms universitet. Samtidigt läste jag kursen filmkritik i teori och praktik på enheten för film­vetenskap vid samma institution.

Studierna ingår i min andra filosofie magister­examen, där jag även tagit med kurser från Göteborgs universitet, Malmö högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Pace University i New York och Santa Barbara City College i Kalifornien.

Stockholms universitet har sitt största campus på norra Djurgården.

En filosofie magisterexamen är en slutförd utbildning på avancerad nivå med huvud­ämne inom humanistisk, matematisk-natur­veten­skaplig eller sam­hälls­vetenskaplig fakultet, dvs. områden som tidigare tillhörde filosofisk fakultet.

Enligt en äldre studieordning tog en magister­examen minst fyra år att slutföra. Numera är det en påbyggnads­utbildning på ett eller två år (så kallad master), som kräver att man först har tagit ut en tre­årig kandidat­examen.

Enligt över­gångs­reglerna har det även funnits möjlighet att ta ut två magister­examina i samma huvud­ämne, förut­satt att man har läst en fördjupning motsvarande minst två år.

Stockholms högskola tillkom 1878 och blev ett statligt universitet 1960. Läro­sätet är idag landets största hög­skole­inrättning med ca 39 000 studenter. Bland världens 1000 främsta universitet är Stockholms universitet nummer 74 (Times Higher Education 2021).

 

Master Diploma

Examina

Avancerad nivå / Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013

Grundnivå

IIUInternationell informatör 2002
SUFilosofie kandidat 1988

Ämnen

Sverige
Stockholms universitet

SU Litteraturvetenskap: Magisterkurs (15 hp)
SU Litteraturvetenskap (120 hp)
SU Lingvistik (30 hp)
SU Medie- och kommunikationsvetenskap (30 hp)
SU Ryska (30 hp)
SU Filmkritik i teori och praktik (7,5 hp)
SU Journalistiskt skrivande (7,5 hp)

Övriga lärosäten

GU Ryska (30 hp)
MAH Webbutveckling (7,5 hp)
UMU Filosofins historia (7,5 hp)
UU Logik (7,5 hp)

USA
New York

PACE Information och PR (30 hp)

Kalifornien

SBCC News, Reporting and Writing (7,5 hp)
SBCC Photojournalism (7,5 hp)
SBCC Digital Imaging (7,5 hp)
SBCC Web Design (7,5 hp)
SBCC Public Relations (7,5 hp)
SBCC Introduction to Multimedia (7,5 hp)
SBCC Channels News Paper Lab (5 hp)
SBCC Internship in Journalism (10 hp)

Portfolio

SU Journalistiskt skrivande 2013
SBCC Journalistic Writing 2009
PACE Journalistic Writing 2002

Diplom

SU Magisterpromotion 2014
SBCC The Skills Competency Award 2009
SBCC President’s Honor Roll Award 2008
PACE International Public Relations 2002

 

Till toppen