Torgny Lilja, PhL

Uppsala universitet

Humaniora 1981–82

Carl von Linné by Carl Eldh

”Den unge Carl von Linné” av Carl Eldh står i Linnéträdgården i Uppsala.

Filosofi och språkvetenskap

Läsåret 1981/82 studerade jag filosofi och ryska (inklusive lingvistik) vid de historisk-filosofiska och språk­veten­skapliga fakulteterna på Uppsala universitet. Det var mitt första år på universitetet. Senare läste jag även en kurs i amerikansk politik vid Engelska institutionen på Uppsala universitet.

Målet med ubdildningen var att skaffa spetskompetens inför en framtida karriär som journalist/informatör. Dags­tidningarna anställde fortfarande utrikes­korre­spondenter och kultur­medarbetare. Även vissa myndig­heter, såsom FRA,UD och Svenska institutet, värdesatte sådana kunskaper.

Torgny’s ID for train transportation

Som student kunde jag resa med rabatt på SJ.

Sedan tidigare var jag bekant med Uppsala, eftersom jag hade gjort lumpen här, och eftersom farmor ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård. Min släkting (på mödernet) Lars Stigzelius grundade inte bara filosofiska fakulteten, utan blev också dess första professor i logik 1630.

Många akademiska traditioner har sitt ursprung i Uppsala

Som student i Uppsala tillhörde jag Södermanlands-Nerikes nation. Så småningom kunde jag ta ut en kandidat­examen och två magister­examina, som även innehöll kurser från Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Santa Barbara City College i Kalifornien och Pace University i New York.

Kursen i filosofins historia läste jag senare klart i Umeå, och intro­duktions­kursen i ryska avslutade jag i Göteborg. Jag har även läst vetenskaps­teori (epistemo­logi) vid filosofiska institutionen i Stockholm i samband med forskar­utbildningen i litteraturvetenskap.

Uppsala Cathedral, Sweden

Uppsala domkyrka ligger mitt emot Gustavianum på en höjd vid Fyrisån.

Filosofiska institutionen var på 1980-talet inhyst i en kulturminnes­märkt villaVillavägen 7. I lärar­rummet fanns bilder på alla tidigare professorer i ämnet. Ingemar Hedenius och Konrad Marc-Wogau hörde till de senaste. Hedenius hade tagit studenten vid Norra Latin 1927. Filosofiska institutionen finns numera på Thunbergsvägen 3H i Engelska parken.

Slaviska institutionen eller Slavicum hade på 1980-talet lokaler i Human­istiskt-Samhälls­veten­skapligt Centrum (HSC) på Kyrkogårdsgatan 10. Efter en omfattande renovering 1997–99 heter byggnaden Ekonomikum. Ryska tillhör numera Institutionen för moderna språkThunbergsvägen 3L.

Villavägen 7, Uppsala Sweden

Filosofiska institutionen disponerade en direktörsvilla från 1883.

Uppsala universitet är landets äldsta högskole­inrättning med anor från 1477. Till de kultur­minnes­märkta bygg­naderna hör Gustavianum, Universitets­huset och forsknings­biblioteket Carolina Rediviva. Idag har universitetet ca 24 000 studenter och 6 200 anställda vid nio olika fakulteter. Här finns även 13 student­nationer, fyra student­kårer och ett stort antal andra föreningar.

AB Lundequistska Bokhandeln, Östra Ågatan, Uppsala Sweden 1935

Lundequistska Bokhandeln, i folkmun ”LundeQ”, har funnits sedan 1800-talet.
Foto Axel Sagerholm (1935).

Bland världens 1000 främsta universitet är Uppsala universitet nummer 78 (Times Higher Education 2021). Skolans motto är: ”Gratiae veritas naturae” (”Nådens och naturens sanning”). Färgerna är rödbrun och vit.

 

Course certificate Course certificate

UPPSALA UNIVERSITET
SE-753 10 Uppsala
Tel: 018-471 00 00

Examina

Avancerad nivå / Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013

Grundnivå

SU Filosofie kandidat 1988

Ämnen

Uppsala universitet

UU Amerikansk politik (7,5 hp)
UU Logik (7,5 hp)
UU Ryska (22,5 hp)

Övriga lärosäten

GU Ryska (30 hp)
SU Ryska (30 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
UMU Filosofins historia (7,5 hp)


Till toppen