Torgny Lilja, PhL

Umeå universitet

Idé- och samhällsstudier 2012

Samverkanshuset at Umeå University

Universitetsledningshuset fungerar som entré till Campus Umeå.

Filosofins historia

I mina magisterexamina ingår kursen Filosofins historia, som jag läste på institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Urspungligen läste jag en motsvarande kurs i Uppsala 1981.

Filosofins historia är en introduktion till klassiska problemställningar av typen: Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Kurs­litteraturen innehöll både sekundär­litteratur och original­texter från antikens Grekland fram till upp­komsten av de nu dominerande filosofi­traditionerna.

Umeå universitet har ett stort och välplanerat campus.

De  flesta av universitetets byggnader finns inom gångavstånd från det så kallade Universumhuset med en central park i mitten. Det internationella nätverket Landscape Architects Network har listat campus som ett av de tio bästa landskaps­projekten i Sverige.

Umeå universitet blev landets femte universitet 1965. År 2012 hade skolan 4 359 anställda och 34 225 studenter. Bland världens 1000 främsta universitet är Umeå universitet nummer 401–500 (Times Higher Education 2021).

 

Course certificate for Umeå University

Examina

Avancerad nivå / Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013

Ämne

UMU Filosofins historia (7,5 hp)


 

Till toppen