Torgny Lilja, PhL

Umeå universitet

Idé- och samhällsstudier 2012

Umeå Östra railway station

Umeå Östra är en järnvägsstation i glas och limträ strax öster om centrala Umeå.

Filosofins historia

I mina magisterexamina ingår kursen Filosofins historia, som jag läste på institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Urspungligen läste jag en motsvarande kurs i Uppsala 1981.

Filosofins historia är en introduktion till klassiska problemställningar av typen: Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Kurs­litteraturen innehöll både sekundär­litteratur och original­texter från antikens Grekland fram till upp­komsten av de nu dominerande filosofi­traditionerna.

Umeå universitet har många kvalificerade utbildningar.

De  flesta av universitetets byggnader finns inom gångavstånd från det så kallade Universumhuset med en central park i mitten. Det internationella nätverket Landscape Architects Network har listat campus som ett av de tio bästa landskaps­projekten i Sverige.

Umeå universitet blev landets femte universitet 1965. År 2012 hade skolan 4 359 anställda och 34 225 studenter. Bland världens 1000 främsta universitet är Umeå universitet nummer 401–500 (Times Higher Education 2019).

 

Course certificate for Umeå University

Examina

Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013

Ämne

UMU Filosofins historia (7,5 hp)


 

Till toppen