Torgny Lilja, PhL

Upplands signalregemente

Kryptör 1980

The Signaller Regiment of Uppland, Sweden

Upplands signalregemente förfogade över tre likadana kaserner i Uppsala.

Kryptografi

Sommaren 1980 genomgick jag utbildning till signalist och kryptör vidUpplands signal­regemente (S 1) någon kilometer söder om slottet i Uppsala. Det var en del av min obligatoriska värnplikt inom Försvars­makten.

På teoriproven blev jag kursetta. I övrigt utmärkte jag mig genom att springa 10 km terräng på 36.40 minuter. Utbildningen ledde till arbete vid Gotlands militär­kommando­stab (CMKG) och Gotlands hemvärn.

Memory stone at Polacksbacken in Uppsala, Sweden

Minnessten på fältet vid Polacksbacken.

Redan på 1680-talet erhöll militären den mark som heter Polacks­backen. Förläggningen hörde till 20 infanteriregementen i Sveriges grundlag från 1634. Beteckningen I 8 tillkom genom en generalorder från 1816.

Efter att riksdagen infört den allmänna värnplikten 1901, anlade man militära förläggningar på övningsplatsen. För att skilja regementet från Upplands artilleriregemente hette det Upplands infanteriregemente mellan 1904 och 1928. År 1912 lät man uppföra de kasern­byggnader som står där idag.

Vretgränd Alley in Uppsala, Sweden 1901–02

Farmor växte upp i Vretgränd i Uppsala.

Grandma and grandpa 1902

Farmor och farfar 1902.

 

Grandpa 1925

Farfar och pappa 1925.

På Polacksbacken gjorde även farfar, John Lilja (1883–1944), lumpen i början av 1900-talet. Han träffade då Anna Maria Lundberg (1883–1944), som bodde på Vretgränd 14 i Uppsala. Några år efter att de hade gift sig flyttade de till Vallentuna, som var en station längs järnvägen mellan Stockholm och Rimbo.

År 1917 bosatte sig paret med tre barn på Åsögatan, och senare på Krukmakar­gatan 10, i Stockholm, där farfar försörjde sig som möbelsnickare. För sitt gesäll­prov fick han stora silvermedaljen. Farfars grav finns på Skogs­kyrko­gården i Stockholm. Hans sista ord i livet var:

– Ta hand om min klocka.

Ett träkors med reliefer, som pappa har gjort, pryder numera graven. Farmor födde fyra barn, varav tre i Uppsala. Hon vilar i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogård.

The main office of the regiment

Uppsala universitet har idag tagit över regementets kansli.

Upplands regemente (I 8) upphörde 1957, då Signal­regementet S 1 flyttade från Marieberg i Stockholm till Polacksbacken i Uppsala. Samtidigt bytte S 1 namn till Upplands regemente (S 1).

År 1985 halade militären på förlägg­ningen örlogs­flaggan för sista gången. Idag utbildar Uppsala universitet studenter i de gamla kasernerna. 1981 återvände jag till Uppsala för att studera humaniora på universitetet.

 

Certificate of military education

FÖRSVARSMAKTEN
Banérgatan 62
SE-107 85 Stockholm
Tel: 08-788 75 00

Utbildning

Kryptör och fjärrskriftoperatör

 

Till toppen