Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Filosofie kandidat 1988

The Centaur by Sigrid Fridman

”Kentauren” av Sigrid Fridman står i Schenströmparken i Stockholm.

Kultur och kommunikation

År 1982–87 studerade jag litteratur­vetenskap, ling­vistik och ryska vid Stockholms universitet. Det innebar drygt fem års heltidsstudier. Där­efter kunde jag ta ut en kandidat­examen med litteratur­vetenskap som huvud­ämne.

Bachelor diploma Course certificate

Jag skrev både en C- och en D-uppsats i litteraturvetenskap.

I utbildningen ingick att skriva tre uppsatser (B, C och D), enligt dåvarande studieordning. C-uppsatsen motsvarar idag en kandidatuppsats (som är obligatorisk för en kandidatexamen), och D-uppsatsen motsvarar en magisteruppsats (som är obligatorisk för en magisterexamen). Min kandidatexamen består av följande ämnen:

Litteraturvetenskap, som syftar till

Lingvistik, som syftar till

Ryska, som syftar till

Senare byggde jag på med ytterligare ämnen till en magister­examen vid Stockholms universitet. Här ingår även kurser från universitet i Göteborg, Uppsala, Umeå och New York samt från högskolor i Malmö och Kalifornien.

Allhuset at Stockholm University, Sweden

Allhuset är en servicebyggnad för studenter vid Stockholms universitet.

För en kandidat­examen måste man ha läst 180 hp, varav minst 90 hp i samma ämne (inklusive en C-uppsats). Detta är den högsta examensgraden på universitetets lägsta nivå. En fil kand heter på engelska Bachelor’s degree. För en magisterexamen (Master’s degree) måste man läsa ytterligare två terminer (inklusive en C- och en D-uppsats eller två C-uppsatser).

Stockholms universitet har en historia som går tillbaka till 1878.

Stockholms högskola inledde verk­samheten 1878. Nuvarande namn och status fick läro­sätet den 3 september 1960, då utbildningen blev statlig. Karl-Erik Forsberg tecknade universitetets logotyp samma år. De tre kronorna illustrerar det statliga huvud­manna­skapet.

 

Bachelor diploma Course certificate

STOCKHOLMS UNIVERSITET
SE-106 91 Stockholm
Tel: 08-16 20 00

Examina

Grundnivå

SU Filosofie kandidat 1988

Avancerad nivå / Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013

Ämnen

SU Litteraturvetenskap (120 hp)
SU Lingvistik (30 hp)
SU Ryska (37,5 hp)

Uppsatser

SU B-nivå: Ernst Josephsons diktning (9 hp)
SU C-nivå: Johannes Edfelts lyrik (22,5 hp)
SU D-nivå: Dualismen hos Stagnelius (15 hp)

 

Till toppen