Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Filosofie kandidat 1988

The Centaur by Sigrid Fridman

”Kentauren” av Sigrid Fridman står i Schenströmparken i Stockholm.

Kultur och kommunikation

Åren 1982–87 studerade jag litteratur­vetenskap, ling­vistik och ryska vid Stock­holms universitet. Det innebar drygt fem års heltidsstudier. Där­efter kunde jag ta ut en kandidat­examen med litteratur­vetenskap som huvud­ämne.

Bachelor diploma Course certificate

Jag skrev både en C- och en D-uppsats i litteraturvetenskap.

Min kandidatexamen består av följande ämnen:

Litteraturvetenskap, som syftar till

Lingvistik, som syftar till

Ryska, som syftar till

Senare byggde jag på med ytterligare ämnen till en magister­examen vid Stockholms universitet. Här ingår även utbildningar från universitet i Göteborg, Uppsala, Umeå och New York samt från högskolor i Malmö och Kalifornien.

Allhuset at Stockholm University, Sweden

Allhuset är en servicebyggnad för studenter vid Stockholms universitet.

För en kandidat­examen måste man ha läst 180 hp, varav minst 90 hp i samma ämne (inklusive en C-uppsats). Detta är den högsta graden på universitetets lägsta nivå. En fil kand heter på engelska Bachelor’s degree.

För en magisterexamen (Master’s degree) måste man läsa ytterligare två terminer (inklusive en C- och en D-uppsats eller två C-uppsatser).

Stockholms universitet har en historia som går tillbaka till 1878.

Stockholms högskola inledde verk­samheten 1878. Nuvarande namn och status fick läro­sätet den 3 september 1960, då utbildningen blev statlig. Karl-Erik Forsberg tecknade universitetets logotyp samma år. De tre kronorna illustrerar det statliga huvud­manna­skapet.

 

Bachelor diploma Course certificate

Examina

Grundnivå

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013
SU Filosofie kandidat 1988

Ämnen

SU Litteraturvetenskap (120 hp)
SU Lingvistik (30 hp)
SU Ryska (37,5 hp)

 

Till toppen