Torgny Lilja, PhL

Norra Latins gymnasium

Student 1980

Norra Latin senior high school, Stockholm

De halvrunda salarna i två plan karakteriserar Norra Latins fasad.

Humaniora

Hösten 1977 hade jag förmånen att få börja på Norra Latins välrenommerade gymnasium på Drottninggatan 71b i Stockholm. Jag studerade humanistisk linje halvklassisk variant, vilket innebar att jag förutom engelska, franska och ryska även läste latin.

Skolan hade en mycket vacker interiör med väggmålningar av Prins Eugen, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Från de stora takfönstren föll dagsljus över norra och södra ljusgården, som var omgärdade av pelargångar med ett trapphus i mitten.

Glass-roofed court in Norra Latin, Stockholm

Målningar av Bruno Liljefors, Carl Larsson och prins Eugen
pryder södra ljusgården.

Till mina fritidsintressen hörde astronomi, fotografering och akvariefiskar. Jag startade även en skoltidning och ägnade mig åt att läsa om existentialismen. Musiken blev en annan viktig följeslagare.

Telescope

Astronomi var ett stort intresse under gymnasieåren.

Torgny Lilja 1980

Efter studentexamen tog morbror sin sista bild av mig.
Foto: Sven Thelberg (1980).

Norra Latin, eller som det fullständiga namnet löd: ”Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm”, stod klart 1880. Namnet på skolan antyder att fokus låg på att lära studenterna klassiska ämnen som latin och grekiska i motsats till realämnen som biologi. Under sin mer än hundra år långa verksamhetstid låg skolan i den karakteristiska byggnaden vid Norra Bantorget, där entrén vätte mot Drottninggatan. Kung Oscar II och prins Eugen invigde Norra Latin 1880.

Norral Latin blueprint 1897

Planritning över Norra Latin från 1897.

Helgo Zetterwall hade ritat byggnaden i nyrenässansstil. Arkitekturen följer 1800-talets akademiska tradition med två överglasade ljusgårdar i tre våningar med rundbågade arkadgångar och kringliggande lärosalar. Plan­lösningen liknar ett dubblerat florentinskt renässanspalats. I mittaxeln på bottenvåningen låg gymnastiksalen med två våningars höjd. Ovanför fanns aulan (bönsalen på ritningen). Fasaderna har puts i olika ljusbeiga kulörer.

Till skolans tidigare studenter hör Ingmar Bergman. Denne skrev sedermera manus till filmen Hets (1944), som produktionsbolaget SF med regissören Alf Sjöberg spelade in på Norra Latin och Södra Latin.

Efter 102 år av undervisning valde Stockholms stad 1982 att lägga ner Norra Latin. Ned­läggningen skedde efter att kommunen övertagit ägandet av skolan. Den socialdemokratiska majoriteten i stadsfullmäktige överlät där­efter fastig­heten till LO, som renoverade byggnaden och gjorde Norra Latin till ett modernt konferenscenter med 30 mötes­lokaler i olika storlekar.

Fastighetsbolaget Folkets Hus i Stockholm hyr idag ut lokalerna till Stockholm International School, som från och med höstterminen 2023 bedriver skolverksamhet i fastigheten, som har fått nya klassrum, en ny gymnastiksal och andra gemensamma utrymmen.

 

Senior high school grades

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Hantverkargatan 2 F
SE-104 22 Stockholm
Tel: 08-508 33 000

Examen

Treårig humanistisk linje halvklassisk variant

Ämnen

Svenska
Engelska
Franska B
Ryska C
Latin
Historia
Religionskunskap
Filosofi
Psykologi
Samhällskunskap
Matematik SE
Teckning
Konst- och musikhistoria

 

Till toppen