Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Doktorand 1994–2014

August Stindberg by Carl Eldh

”August Strindberg” av Carl Eldh står i Tegnérlunden i Stockholm.

Litteratur och kommunikation

Det dröjde till höstterminen 1994, innan jag kunde påbörja forskar­utbildningen i litteratur­vetenskap, som pågick fram till och med höstterminen 1997. Jag blev dock antagen redan 1990, då jag arbetade på Naturvårdsverket.

I ett andra skede åren 2010 till 2015 skrev jag klart huvuddelen av min avhandling. Parallellt studerade jag även litteratur­vetenskap på magister­nivå men koncentrerade mig på medie- och kommunikations­vetenskap samt journalistik, som också ingår i min magister­examen.

Det innebär att jag har studerat sammanlagt 15 år på universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Till detta kommer två terminer på SBCC i Kalifornien, en termin på Pace University i New York och en termin på iiU i Stockholm.

 

Examination book for Stockholm University

Tentamensbok för forskarutbildning.

Utbildningen som leder till doktorsexamen kallas forskarstudier. När man är klar, får man försvara sin avhandling inför en opponent och en betygs­nämnd. Om avhandlingen blir godkänd, har doktoranden disputerat och blivit doktor.

Forskningen vid Stockholms universitet sker inom de natur­veten­skapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. Dessa ämnes­områden består av fyra fakulteter inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhälls­vetenskap.

Examen

Forskarnivå

SU Filosofie licentiat 2011

Ämnen

SU Litteraturvetenskaplig teori och metod (22,5 hp)
SU Epokstudium (15 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
SU Litteraturens historia till och med 1850 (30 hp)
SU Litteraturens historia från och med ca 1850 till våra dagar (15 hp)

Avhandling

SU Tradition och värde i Johannes Edfelts lyrik (150 hp)

Get it on Apple Books

Torgny Lilja Själens palimpsest: Tradition och värde i Johannes Edfelts lyrik

 

Till toppen