Torgny Lilja, PhL

Layout

Naturvårdsverket

Cranes dancing in Store Mosse national park

Tranor dansar i Store Mosse nationalpark.
Foto: Sture Traneving.

Djur och natur

Under perioden 1989–94 var jag anställd vid Natur­vårds­verkets natur­resurs­avdelning. Jag tog då fram trycksaker, diagram och annat informationsmaterial åt naturvårdsenheten. Ofta fick jag även uppdrag från informa­tions­avdelningen.

Vidare redigerade jag ett nyhetsbrev, som naturvårdsenheten skickade ut inom myndigheten och till Sveriges länsstyrelser. Jag var under en period även personalrapportör på enheten.

SEPA report SEPA report

Jag formgav många av Naturvårdsverkets rapporter.
Arbetet omfattade även tabeller och diagram.

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet, som verkar för större miljöansvar i samhället. Myndigheten stödjer andra organisationer genom att förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera olika insatser inom miljöområdet.

 

Certificate of service Certificate of service

NATURVÅRDSVERKET
Virkesvägen 2
SE-120 30 Stockholm
Tel: 010-698 10 00

Arbetsuppgifter

Desktop publishing
Textredigering
Illustrationer och diagram
Bildbehandling
Administration
Support


Liljas arbetsuppgifter har i huvudsak bestått i att med hjälp av kvalificerad desktop-utrustning (Macintosh) syssla med ordbehandling, layout, grafisk formgivning av illustrationer, diagram och presentationsmaterial samt inscanning och bearbetning av bilder i svartvitt och färg. Därtill kommer konverteringar mellan olika datasystem, teknisk rådgivning, inköp av bl.a mjukvara samt support och utbildning av denna.

Lilja har på förtjänstfullt sätt utvecklat mycket goda arbetskunskaper inom desktop-området och har i samarbete med berörda handläggare producerat tryckfärdiga original till ett flertal, omfattande publikationer.

Torgny Lilja har mycket goda arbetskunskaper och mycket god presta­tions­förmåga. Han har utfört sitt arbete med mycket gott omdöme och ansvar. Hans förmåga att samarbeta med såväl chefer som arbetskamrater har varit mycket god.

För Statens naturvårdsverk
Magdalena Blidberg
Personalchef

 

Till toppen