Torgny Lilja, PhL

Kommunikation

IOGT-NTO

Essinge Church in Stockholm, Sweden

IOGT-NTO har sitt kansli på Stora Essingen i Stockholm.

Informatör

År 2005 arbetade jag som informatör på nykterhets­organisationen IOGT-NTO på Stora Essingen i Stockholm. Till arbetsuppgifterna hörde att ta fram informa­tions­material samt att sköta media­bevakning och tryckeri­kontakter.

Under min tjänstgöring i organisationen utformade jag broschyrer, foldrar och flyers om allt från medlems­värvning i lokal­föreningar till fadder­verksamhet i tredje världen. Jag deltog även i planeringen av information­saktiviteter.

Folder for the Swedish temperance organization IOGT-NTO

Jag utformade flera olika foldrar...

  Folder for IOGT-NTO

Flyer for IOGT-NTO

...och flyers.

IOGT-NTO är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation, som bedriver före­byggande verksamhet inom nykterhet, alkohol- och narkotika­politiskt arbete samt socialt arbete. Förebilden är Independent Organization of Good Templars, som tillkom 1851 i USA. IOGT-NTO har idag ca 35 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet.

 

GKNY certificate of service

Arbetsuppgifter

Informationsmaterial
Layout
Webb


Torgny har under praktiktiden arbetat på IOGT-NTO:s kommunikationsavdelning. Han hade där ansvar för egna produktioner av informationsmaterial, med allt från infomationsinhämtning till layout och tryckerikontakter. Han har också arbetat i projekt med andra både vad gäller materialproduktion och webbpublicering.

Torgny var mycket ambitiös och produktiv. Han tog med glädje emot nya arbetsuppgifter och färdigställde sina arbetsuppgifter i tid.

Stockholm 060710
Åsa Hagelstedt
Kommunikationsansvarig IOGT-NTO

 

Till toppen