Torgny Lilja, PhL

Forskning

Stockholms universitet

Interieur at Stockholm University

Röda gången finns i Södra huset på Stockholms universitet.

Doktorand i litteraturvetenskap

Under åren 1994–98 och 2010–14 skrev jag både en licentiat­uppsats och en doktors­avhandling i litteratur­vetenskap. Under 1996–98 var jag även biträdande handledare för kandidat­uppsatser på påbyggnadskursen.

Stockholms universitet har ca 6 600 anställda och är en av länets största arbets­givare. Campus finns i Frescati på norra Djurgården men även i Stockholms inner­stad och i Kista utanför Stockholm.

Södra huset dominerar Frescati. Det består av sex stycken hög­hus, en förbin­delse­korridor och en låg­hus­del. Byggnaden tillkom 1961–71 efter ritningar av David Helldén, som även står bakom första hög­huset i Hötorgs­city, Hötorgs­hallen och Sergels torg i centrala Stockholm.

 

Employer certificate

Publikationer

Get it on Apple Books

 

Till toppen