Torgny Lilja, PhL

Forskning

Stockholms universitet

Interieur at Stockholm University

Röda gången finns i Södra huset på Stockholms universitet.

Doktorand i litteraturvetenskap

Under åren 1994–98 och 2010–15 skrev jag både en licentiat­uppsats och en doktors­avhandling i litteratur­vetenskap. Under perioden 1996–98 var jag även biträdande handledare för kandidat­uppsatser på påbyggnadskursen.

Syftet med avhandlingen har varit att studera värdeskapande strategier i Johannes Edfelts lyrik. Med en strukturalistisk, sociologisk och tematisk metod, som avsevärt nyanserar och fördjupar bilden av skalden, analyserar studien både enskilda motiv och övergripande tematik.

Dissertation

Det tog tio år att fullborda avhandlingen.

Stockholms universitet har ca 6 600 anställda och är en av länets största arbets­givare. Campus finns i Frescati på norra Djurgården men även i Stockholms inner­stad och i Kista utanför Stockholm.

Södra huset dominerar Frescati. Det består av sex stycken hög­hus, en förbin­delse­korridor och en låg­hus­del. Byggnaden tillkom 1961–71 efter ritningar av David Helldén, som även står bakom första hög­huset i Hötorgs­city, Hötorgs­hallen och Sergels torg i centrala Stockholm.

Employer certificate

STOCKHOLMS UNIVERSITET
SE-106 91 Stockholm
Tel: 08-16 20 00

Arbetsuppgifter

Forskning
Biträdande handledare av C-uppsatser

Publikationer

Litteraturvetenskap

Kommunikation

Översättningar

Get it on Apple Books

Torgny Lilja Tradition och värde i Johannes Edfelts lyrik

 

Till toppen