Torgny Lilja, PhL

Administration

Järva Tolk & Översättning AB

The two metro/underground bridges in Kista

Den tvådelade tunnelbaneviadukten utmärker Kista Centrum.

Förmedlare av språktjänster

Från 2006 till 2010 arbetade jag som administratör av språktjänster vid företaget Järva Tolk & Över­sätt­ning AB i Kista. Under min anställningstid var företaget genom upphandling första leverantör av språktjänster till Stockholms tingsrätt, Rikspolisstyrelsen och en mängd andra myndigheter.

I mina arbetsuppgifter ingick att tillsätta tolkuppdrag inom ett antal språk­områden, som jag ansvarade för. Jag korrekturläste och språkgranskade olika texter samt gjorde översättningar från engelska till svenska. Under en period var jag även skyddsombud-suppleant på företaget.

Järva Tolk & Översättning folder

Jag utformade foldrar och annat marknadsföringsmaterial.

Vidare tog jag fram marknadsföringsmaterial, förbättrade organisationens grafiska profil och utvecklade webbplatsen www.jarvatolk.se . Till min hjälp hade jag bland annat pro­grammen Publisher och Frontpage. Jag skrev även flera anbud vid myndig­heters upp­handling av språktjänster.

Järva Tolk & Översättning AB förmedlar tolkar och översättningar på över 200 språk och dialekter. Företaget har sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm.

 

GKNY certificate of service

JÄRVA TOLK & ÖVERSÄTTNING AB
Norgegatan 1
SE-164 32 Kista
Tel: 08-445 75 90

Arbetsuppgifter

Administration
Marknadsföring
Grafisk form
Webb


Järva Tolk & Översättning AB erbjuder kompetens inom världens språk. Torgny har främst arbetat med administration av språktjänster, där han har haft olika ansvarsområden. Han har även gjort översättningar mellan svenska och engelska samt korrekturläst och språkgranskat texter på olika språk.

Vidare har Torgny tagit fram texter och layout för marknadsföringsmaterial, förbättrat företagets grafiska profil, utvecklat och uppdaterat vår webbplats www.jarvatolk.se samt skrivit flera av våra anbud vid upphandling av språktjänster. Han har dessutom varit skyddsombud-suppleant inom företaget.

Torgny Lilja har utomordentligt goda arbetskunskaper och mycket god prestations­förmåga. Han har utfört sitt arbete med gott omdöme och ansvar. Det är med nöje vi ger Torgny våra allra bästa rekommendationer inför hans fortsatta karriär.

Karl Samaletdin
Järva Tolk & Översättning AB

 

Till toppen