Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Magisterpromotion 2014

Aula Magna at Stockholm University, Sweden

Aula Magna tjänstgör som auditorium vid akademiska högtider.

Filosofie magisterexamen

Den 31 oktober 2014 promoverades jag tillsammans med närmare 280 jurister, humanister, natur­vetare och samhälls­vetare, som under året hade tagit ut en examen på magister­nivå vid Stockholms universitet.

I ceremonin ingick tal av rektor Astrid Söderbergh Widding och dekanerna vid respektive fakultet samt underhållning av Kungliga Musik­hög­skolans brass­ensemble och Stockholms universitets­kör. Ca 1 100 promo­vendi med gäster deltog efteråt i mingel utanför aulans auditorium.

Magisterpromotion är ett sätt att fira en högre examen.

Magisterpromotion är en ceremoni med gamla anor. Förr innebar det att man hade rätt att undervisa vid ett universitet. Numera är det ett högtidligt sätt att fira att man har fullföljt en utbildning på avancerad nivå.

De som blir upphöjda är promo­vendi, och de som delar ut diplomen är pro­motorer. Magistrar som tar ut examen vid Stockholms universitet under vår­terminen promoverar man sista fredagen i oktober. De som tar ut magister­examen under höst­terminen promoverar man sista fredagen i maj.

 

Diploma for Master Promotion

Diplom

Stockholms universitets rektor
tilldelar härmed

Torgny Lilja
diplom över avlagd
Filosofie magisterexamen

Utdelat vid Stockholms universitets magisterpromotion
i Aula Magna den 31 oktober 2014

Astrid Söderbergh
Rektor

 

Till toppen