Torgny Lilja, PhL

University of Cambridge

First Certificate in English 1994

University of Cambridge

Interiör från University of Cambridge utanför London.

Brittisk engelska

First Certificate in English är ett av de mest populära språk­testen från Cambridge English Language Assessment. Provet visar om man har till­räckliga kunskaper för att tillgodogöra sig en högskole­utbildning på engelska.

Cambridge English: First, som diplomet också heter, tillkom 1939 för att till­godose efterfrågan på en certifiering. Många skolor och arbets­givare ser testet som en inter­nationell standard. Det består av följande delar:

University of Cambridge är ett lärosäte i staden Cambridge i grev­skapet Cambridge­shire, ca 80 km norr om London. Verksam­heten började 1284, då universitetets äldsta college, Peterhouse, tillkom.

Skolans motto är ”Hinc lucem et pocula sacra” (“Här är upplysning och värdefull kunskap”). Bland världens 1000 främsta universitet är University of Cambridge nummer 4 (Times Higher Education 2023).

 

Cambridge diploma

First Certificate in English

University of Cambridge
Local Examinations Syndicate
International Syndications

This is to certify that
TORGNY LILJA
has been awarded
CERTIFICATE GRADE B (b)
in the Examination for the
First Certificate in English

Date of Examination June 1994
Place of Entry Stockholm

[Signature]
Vice-Chancellor

 

Till toppen