Torgny Lilja, PhL

Samband

Moveri AB

Falcon Air Boeing 737

Falcon Air var postens eget flygbolag, innan det gick i konkurs 2006.

Postterminal

För att finansiera fortsatta universitetsstudier arbetade jag 1998 som paket­sorterare för Moveri AB, som var en privat entreprenör till Posten AB.

Arbets­platsen var belägen i Postens stora terminal på Arlanda flygplats, där jag arbetade nattetid. Arlanda är ett civilt skyddsobjekt, varför anställningen krävde personalkontroll hos säkerhetspolisen.

Arlanda airport

Arlanda har tre start- och landningsbanor med olika riktning för att planen
ska kunna starta och landa i motvind.

Moveri startade 1995 som ett enmansåkeri och hade efter två år expanderat till åtta tunga lastbilar. Verksamheten bestod 1998 av tre affärs­områden: åkeri, service av tunga fordon och terminalarbete.

Posten är sedan 1994 efterträdare till det affärsdrivande postverket. Numera ingår företaget till­sammans med Post Danmark i koncernen PostNord.

 

Employer certificate

Arbetsuppgifter

Paketsortering

 

Till toppen