Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Filosofie licentiat 2011

August Strindberg by Carl Eldh

”Den unge Strindberg i skärgården” av Carl Eldh står i Bellevueparken i Stockholm.

Humaniora och estetik

Forskarutbildningen resulterade 2011 i en licentiat­examen från Stockholms universitet och så småningom i en doktors­avhandling. Redan 1994–96 tenterade jag samtliga läskurser.

Under 1980-talet återinförde man en filosofie licentiat-grad, som motsvarar minst två års studier efter grundexamen. I sin nya form är licentiat­examen inte obligatorisk för att gå vidare till doktors­graden. Licentiat och doktor hör numera till den svenska högskolans tredje (dvs högsta) nivå.

 

Licentiate diploma

STOCKHOLMS UNIVERSITET
SE-106 91 Stockholm
Tel: 08-16 20 00

Examen

Forskarnivå

SU Filosofie licentiat 2011

Ämnen

SU Litteraturvetenskaplig teori och metod (22,5 hp)
SU Epokstudium (15 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
SU Litteraturens historia till och med 1850 (30 hp)
SU Litteraturens historia från och med ca 1850 till våra dagar (15 hp)

Avhandling

SU Formspråk och intertextualitet i Edfelts 30-talslyrik (30 hp)

Get it on Apple Books

Torgny Lilja Riket Ingenstans: Formspråk och intertextualitet i Edfelts 30-talslyrik

 

Till toppen