Torgny Lilja, PhL

Institutet för Internationell Utbildning

Internationell informatör 2002

Ellen Key by Sigrid Fridman

”Ellen Key” av Sigrid Fridman står i Ellen Keys Park i Stockholm.

Marknadsföring och PR

Läsåret 2001/02 studerade jag Internationella pr- och informationsprogrammet vid Institutet för Inter­nationell Utbildning i Stockholm. Utbild­ningen gav grund­läggande kompetens inom marknads­föring och kommunikation samt specialist­kompetens inom public relations och public affairs.

Första terminen bestod av föreläsningar, praktik­fall och studie­besök. Andra terminen fortsatte i New York med olika specialist­ämnen och praktik. I utbildningen ingick att skriva uppsatser och rapporter samt journalistiska texter.

IIU main building at Jarlaplan

IIU hade lokaler i Borgarskolan på Kungstensgatan 2–8.

Efter studierna blev jag diplomerad internationell informatör och senare även filosofie magister vid Stockholms universitet. Utbild­ningen gav anställningar eller praktik på Sveriges Talare Kompetensförmedling AB, IOGT-NTO, Svenska institutet och Sveriges Generalkonsulat i New York.

Institutet för Internationell Utbildning i Stockholm AB är ett hel­ägt dotter­bolag till studie­förbundet Folkuniversitetet. Skolan disponerade lokaler som tidigare tillhört Stockholms borgarskola på Kungstensgatan vid Jarlaplan. IIU var under sin drygt tioåriga historia den enda högskole­utbildningen i Sverige som kunde erbjuda en kombination av studier i Stockholm och New York.

 

IIU diploma

Course certificate

FOLKUNIVERSITETET STOCKHOLM
Kungstensgatan 45
SE-113 59 Stockholm
Tel: 08-789 42 00

Examina

Avancerad nivå / Grundnivå

SU Filosofie magister 2014

Grundnivå

IIU Internationell informatör 2002

Ämnen

Marknadsföring och kommunikation
IIU, Stockholm

Grundkurs i marknadsföring
Marknadskommunikation
Företagets villkor och ekonomi
Företagets villkor och strategi
Marknadsrätt
Engelsk affärskommunikation, skriftlig
Engelsk affärskommunikation, muntlig
Engelsk branschterminologi
Presentationsteknik
Interkulturell kommunikation
Projektstyrning
Team och ledarskap

PR och information
IIU, Stockholm

Grundkurs i PR och information
Journalistiskt skrivande och affärskommunikation
Mediekunskap och massmedierelationer

Pace University, New York

Journalistiskt skrivande och affärskommunikation
Internationell affärskunskap
Interaktiva medier (Net Marketing)
Interaktiva medier (Desktop Publishing)
Interninformation
Mediekunskap
Massmedierelationer och krishantering
Samhällskontakter
Kommunikationsanalys
Kampanjplanering och utvärdering
Event Marketing
Praktik

Diplom

PACE International Public Relations 2002

Portfolio

PACE Journalistic Writing 2002

Get it on Apple Books

Torgny Lilja Reportage: From Far and Near

 

Till toppen