Torgny Lilja, PhL

Norra Reals gymnasium

Komvux 1993–94

Norra Real senior high school

Norra Reals entré vätter mot Jarlaplan i Stockholms innerstad.

Tyska

Vårterminen 1993 till och med vårterminen 1994 studerade jag tyska på Norra Reals vuxen­gymnasium, som hade lokaler vid Jarlaplan på Norrmalm i Stockholm. Under totalrenoveringen av skolbyggnaden 1992–93 var vuxenutbildningen tillfälligt förlagd till Östra Real på Östermalm.

Norra Real räknar sina anor från Storskolan i Nikolai församling, som 1876 flyttade verksamheten till Södra stads­huset på Götgatan 1. Det nya namnet blev Stockholms real­läro­verk. När lokalerna blev för trånga, beslutade man att bygga ett nytt skol­palats i Vasastan, en stadsdel som på den tiden låg i utkanten av Stockholm. Arkitekten Per Emanuel Werming fick uppdraget att rita byggnaden, som fick namnet Högre realläroverket å Norrmalm. Skolan invigdes 1891.

På realläroverken (till skillnad från latinläroverken) skulle man läsa engelska, tyska och franska istället för latin, men det var politiskt svårt att genomföra, eftersom inte bara präster utan även läkare, jurister och botanister behövde det sistnämnda språket.

Norra Real blueprint

Planritning över Norra Real från 1897.

Byggnaden har 21 lärosalar. Den är identisk med Södra Latin, som stod klar ett år senare. Utmärkande är en halvrund samlingssal i mittaxeln. Den röda tegel­fasaden har fält­indelningar och markanta profileringar, entré­portal i ljus granit och fasad­dekorationer som ankar­järn, spiror och räcken. Till skolan hör en musei­sal, en botanisk trädgård, en aula och en gymnastik­byggnad.

 

Official transcript from Norra Real

Utbildning

Tyska B

 

Till toppen