Torgny Lilja, PhL

Institutet för Internationell Utbildning

Internationell informatör 2002

The Institutet för Internationell Utbildning in Stockholm

IIU hade lokaler på Kungstensgatan 6 i Stockholms innerstad.

PR och kommunikation

Läsåret 2001/02 studerade jag Internationella pr- och informationsprogrammet vid Institutet för Inter­nationell Utbildning i Stockholm och Lubin School of Business på Pace University i New York. Utbild­ningen gav grund­läggande kompetens inom marknads­föring och affärskommunikation samt specialist­kompetens inom public relations och public affairs.

Första terminen bestod av föreläsningar, praktik­fall och studie­besök. Andra terminen fortsatte i New York med specialist­ämnen och praktik. I utbildningen ingick att skriva uppsatser, rapporter, affärsbrev och journalistiska texter.

Andra terminen studerade jag på Lubin School of Business i New York.

Efter studierna blev jag diplomerad internationell informatör och senare även filosofie magister vid Stockholms universitet. Utbild­ningen gav anställningar eller praktik på Sveriges Talare Kompetensförmedling AB, IOGT-NTO, Svenska institutet och Sveriges Generalkonsulat i New York.

Institutet för Internationell Utbildning i Stockholm AB är ett hel­ägt dotter­bolag till studie­förbundet Folkuniversitetet. Skolan disponerade lokaler som tidigare tillhört Stockholms borgarskola vid Jarlaplan. IIU var under sin drygt tioåriga historia den enda högskole­utbildningen i Sverige som kunde erbjuda en kombination av studier i Stockholm och New York.

 

IIU diploma

Diplom

Torgny Lilja
har genomgått ettåriga
INTERNATIONELLA PR & INFORMATIONSPROGRAMMET
vid Institutet för Internationell Utbildning
och har för goda kunskaper diplomerats till
INTERNATIONELL INFORMATÖR, DIIU

Stockholm den
29 juni 2002

Institutet för Internationell Utbildning
Kristina Emanuelsson
Rektor


Till toppen