Torgny Lilja, PhL

Berghs School of Communication

Kommunikation och PR 2021

Berghs School of Communications

Skolan finns numera på Bobergsgatan 48 i Norra Djurgårdsstaden.

Public relations i dagens medielandskap

Hösten 2021 läste jag en kvällskurs i Kommunikation och PR på Berghs School of Communication i Stockholm. Utbildningen blandade lärarledda föreläsningar med föredrag av gästföreläsare samt gruppövningar. Till detta hörde en kursuppgift, som deltagarna redovisade individuellt inför klassen.

Berghs erbjuder utbildningar inom många typer av kommunikation.

Föreläsningarna behandlade medie­strategi, nyhets­värdering, budskaps­formulering, omvärlds­analys, digitala och sociala kanaler, influencers och digitala makthavare, affärs­nytta, samhälls­ansvar och hållbarhet, kris­kommunikation samt kommunikations­planens olika delar.

Berghs SOC, tidigare RMI-Berghs, är en skola för eftergymnasial utbildning i kommunikation. Här finns både fristående kurser och studiemedels­berättigade heltids­utbildningar samt uppdrags­utbildningar.

 

Berghs diploma

Kursintyg

TORGNY LILJA
har genomfört Berghs School of Communications kurs KOMMUNIKATION OCH PR
Kvällskursen har omfattat 10 lektioner à 3 timmar under höstterminen 2021. Kursen har gett orientering och grundläggande färdigheter i följande teori- och praktiska metodkunskaper:

Kommunikation och PR i dagens medielandskap
Vikten av strategi, mål och mätning i kommunikations­arbetet
Vad som definierar en nyhet och att lyckas med medierelationer
Budskapsformulering och att skriva för PR
Hur du kan använda omvärlden som kreativt verktyg
Hur du skapar kommunikation som når igenom bruset
Innehåll för framgång i digitala och sociala kanaler
Influencers och andra sociala makthavare
Hur väl genomfört PR-arbete kan bidra till affärsnyttan
CSR och hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv
Kommunikation i kris
PR-/kommunikationsplanens olika delar

Kursansvarig: Per Frykebrant

Stockholm den 22 november 2021
[Signatur]
Camilla Wallander, VD

 

Till toppen