Torgny Lilja, PhL

Folkuniversitetet

Grafisk formgivning 1991

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har sitt förbundskansli på Kungstensgatan 45 i Stockholm.

Typografi och layout

Samtidigt som jag arbetade på Naturvårdsverket i Solna, gick jag en kvällskurs i grafisk formgivning på Folkuniversitetet i Stockholm. I utbild­ningen ingick typo­grafi, boksavs­skissering och layout. Lärare var Gerold Propper, som tidigare hade arbetat som grafisk formgivare på Norstedts förlag.

Folkuniversitetet finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund och Umeå.

Folkuniversitetet har kansli och undervisnings­lokaler på Kungstensgatan 45 i en byggnad som tidigare till­hörde Stockholms högskola. I dessa lokaler gick min mamma på 1950-talet en skrivarutbildning. Till kurs­kamraterna hörde P C Jersild och Sonja Åkesson. Cirkel­ledare var Reidar Ekner, som senare blev docent och professor i litteraturvetenskap.

Folkuniversitetet tillkom i Stockholm 1942 och blev ett studie­förbund 1947. Liksom ABF och andra liknande verksamheter ägnar man sig främst åt folk­bildning, såsom språk och konst­närlig verk­samhet. Studie­förbunden samverkar ofta med olika typer av folk­rörelser.

 

Folkuniversitetet diploma

Kursintyg

Torgny Lilja
har deltagit i en av Folkuniversitetet-Kursverksamheten vid Stockholms universitet anordnad kurs i
Grafisk formgivning I
under höstterminen 1991. Kursen omfattade i sin helhet 50 studietimmar. Kursledare var grafisk formgivare fil kand Gerold Propper.

Ur innehållet:
Det typografiska måttsystement och dess praktiska användning. Omfångsberäkning. Att välja, beskära och måttsätta bilder. Bildlayout – estetiska och praktiska principer. Praktiska övningar i layout. Bokstavsskissering. Att välja rätt typsnitt. Olika metoder för textframställning. Typografisk formgivning – grunder och praktiska övningar. Typografin i annonser, reklam och trycksaker. Offset, högtryck och djuptryck – olika metoder. Reproduktion av bilder i svart vitt och färg.

Stockholm i december 1991

Annika Magnusson
Ulla Breyer

 

Till toppen