Torgny Lilja, PhL

ETC akademin

Interaktiva medier 1998

Thor’s fishing

”Tors fiske” av Anders Wissler står på Mariatorget.

Webb och multimedia

Våren 1998 gick jag en kurs i bild­redigering, multi­media och hem­sides­produktion på ETC Akademin vid Maria­torget i Stockholm. Mitt examens­arbete var att i samarbete med Strindbergs­museet svara för den biografiska informa­tionen på deras webb­plats.

ETC Förlag AB ger ut tidningar och böcker, däribland tidskriften ETC, som grundades 1978. Gemensam nämnare är en rödgrön politisk profil med fokus på inrikes­politik, klimat­frågor och jäm­ställd­het.

ETC akademin på Björngårdsgatan var en medie­utbildning med inriktning på foto och webb­design. Skolan ingick i samma koncern som tidningen ETC.

 

ETC diploma

Intyg

Härmed intygas att
Torgny Lilja
har fullföljt kursen
Interaktiva medier, multimedia och hemsidesproduktion
980420–980710

Kursen har innefattat de dataprogram som i Macintoshmiljö används vid digital mediaproduktion: Photoshop 4.0 för bild­behandling, Director 6.0 för multi­media­produktion, GIF-builder för animationer, HTML-kodning i BBEdit för produktioner på Internet, hantering av Internet som informationskanal samt 4 veckor projekt som grupparbete i något av ovanstående områden.

Stockholm 10 juli 1998

Ingmarie Andersson, lärare
Eva Bowden, lärare
Mikael Keysendal, lärare
Lars Ernholm, lärare
Gahangir Sarvari, kursansvarig


Till toppen