Torgny Lilja, PhL

Lyrik

Från tradition till postmodernism

Chelsea Hotel in New York, N.Y.

Hotell Chelsea ligger i stadsdelen Chelsea på Manhattan i New York.

Förnuft och känsla

Har människan skyldighet att sträva efter det goda, även om det är en utopi? Bör framsteg, objektivitet och förnuft ha företräde framför subjektivitet och känsla? Det är frågor som står i centrum för flera av mina senare diktsamlingar, som står i skarp kontrast till min tidigare lyrik.

Först när jag gick sista året i gymnasiet började jag skriva dikter i större omfattning. En bidragande orsak var sanno­likt att jag då var redaktör för en skol­tidning, som utvecklade sig till en kulturtidskrift. Under värn­plikten läste jag många av de dikt­samlingar som fanns på kommun­biblioteket i Visby.

I New York publicerade jag 2002 min första dikt på engelska. Här träffade jag Göran Sonnevi, som reciterade egna dikter på Poet’s House, som då ännu fanns på Spring Street 72 i stadsdelen SoHo på Manhattan.

En mystisk främling

Diktsamlingen Odört + vallmo skildrar en skara ungdomar, som hamnar i konflikt med ett litet samhälle på den amerikanska västkusten, trots att de säger sig sträva efter peace, love and understanding. Tidigare har en främling, som de kallar Gringo, sökt upp dem i parken.

Odört + Vallmo

Vem är den mystiske främlingen i parken?

Att vara och inte vara

Diktsamlingen Hamlet post mortem skildrar rock­musikern Tony Cicada, som bor på ett billigt hotell i ett av New Yorks teaterkvarter. Hans mor har gift om sig med skivbolagets boss och fadern är försvunnen sedan flera år. En dag får Tony ett telefon­samtal som förändrar allt.

Hamlet Post Mortem

Utspelar sig på ett hotell i New York.

Kampen mellan gott och ont

Diktsamlingen Dr Dracula och Mr Harker skildrar hur den unge juristen Jonathan Harker hjälper Dracula att fullfölja en fastghets­affär i London. Det hela utvecklar sig till en maktkamp mellan hjälten och hans antagonist.

Dr Dracula & Mr Harker

Kampen mellan gott och ont står i centrum.

Till huvudpersonerna hör Harkers fästmö, Mina Murray, hennes väninna, Lucy Westenra och psyko­analytikern Abraham van Helsing. Handlingen utspelar sig i Karpaterna, London och Venedig. Med Orient­expressen besöker Harker och hans vänner även Paris.

Poster for Orient Express

Orientexpressen gick från London till Istanbul.

David Bowie as the Thin White Duke at O’Keefe Center in Toronto, Canada

Diktsamlingen innehåller många referenser till populärkultur.

 

Stilblandning, ironi och kollage utmärker diktsamlingen, som rymmer ekon både från klassisk litteratur och från populärkultur. Här framträder samtidigt bilden av ett medie­dominerat samhälle, där allting är ett skuggspel någon annanstans.

Handlingen bygger på Bram Stokers roman Dracula från 1897, men här finns även referenser till Dantes La Commedia, Goethes Faust, Strindbergs Röda rummet och T S Eliots The Waste Land.

Tradition och modernism

Till min lyriska produktion hör även traditionell lyrik och en tolkningsvolym med dikter av Anna Achmatova.

Skuggor i Provence

Diktsamlingen Skuggsång i Provence innehåller mogna dikter, ungdomliga skalde­försök och filosofiska aforismer. Dikterna är tillkomna 1980–2010, då jag bodde i Tyresö och Stockholm.

Shade Song in Provence

Skildrar kärleken, drömmarna och döden.

Teman många dikter är kärleken, drömmarna och döden. I boken ingår också original­lyrik på engelska. Detta är den tredje, utökade och reviderade upplagan.

Stalintidens offer

Anna Achmatova skrev diktsamlingen Rekviem i Sankt Petersburg, som då hette Leningrad. Boken skildrar Stalin­tidens utrensningar. Den utkom på ryska första gången i München 1963.

Requiem by Anna Akhmatova

Var länge förbjuden i Sovjetunionen.

Dikterna i Rekviem återger inte bara Achmatovas förtätade bild­språk, utan också hennes olika vers­mått. En inspirationskälla till min tolkning var Hjalmar Gullbergs svenska utgåva av den chilenska nobel­pristagaren Gabriela Mistral.

Anna Achmatova (1889–1966) föddes i hamn­staden Odessa i södra Ukraina. Kort därefter flyttade familjen till Tsarskoje Selo utanför Sankt Peters­burg. På som­rarna åter­vände modern och dött­rarna till Svarta havet.

Get it on Apple Books

Diktsamlingar

 

Till toppen