Torgny Lilja, PhL

Kommunikation

Journalistiskt skrivande

Saint Patricks Cathedral in New York

New York är en modern storstad med många kontraster.
Foto: Torgny Lilja (2002)

Av mina lärare i kommunikation har jag lärt mig mycket, såsom att skriva nyhetstexter och reportage på svenska och engelska men även public relations, yrkesetik och krishantering. I nedanstående böcker sammanfattar jag en del av dessa kunskaper. Den ena boken lär dig hantera mediakontakter på ett sätt som gynnar den egna organisationen. Den andra boken består av 40 reportage (omarbetade till 38 reportage plus 11 introduktionstexter), som jag skrev under tiden närmast före, under och efter mina studieår i journalistik.

PR & information

Kommunicera med media

Kommunicera med media vänder sig till informatörer och andra, som i sitt dagliga arbete har kontakt med media eller vill skaffa kunskaper inom detta område. Handboken har tillkommit i samarbete med kolleger och lärare med erfarenhet av masskommunikation.

Essay

Boken vänder sig till informatörer.

Texten guidar dig steg för steg genom de ämnesområden som är väsentliga inom mediakommunikation. De nio stegen är nyhetsmaterial, budskap, mediapolicy, krishantering, lag och rätt, etiska regler, granskning av medier, checklista samt litteraturtips.

Journalistik

Reportage från när och fjärran

Reportage: From Far and Near består huvudsakligen av reportage, som har tillkommit i samband med journalistiska studier i Stockholm, New York och Kalifornien. Här ingår även ett antal texter som jag har skrivit i andra sammanhang. Många av dessa reportage har tidigare varit publicerade i tryckta eller digitala medier. Boken är på engelska.

Reportage

Boken innehåller mina bästa reportage.

Till mina intervjuer hade jag normalt en handfull frågor, ett anteckningsblock och ibland en inspelare för mp3-filer. Ofta behövde jag bara ställa ett par av dessa förberedda frågor, innan intervjun övergick i ett samtal, där det handlade om att lyssna och ställa följdfrågor. Övriga frågor sparade jag till slutet av intervjun, om det fanns tid över. Sedan handlade det om att skriva rent texten och hitta en röd tråd. Inte sällan fanns något den intervjuade hade velat berätta, men som kanske inte varit uppenbart under själva intervjun. Då gällde det att försöka lyfta fram detta i redigeringen.

Publikationer

Kommunikation

Get it on Apple Books

Torgny Lilja Kommunicera med media: Handbok för informatörer

 

Till toppen