Torgny Lilja, PhL

Uppsala universitet

Humaniora 1981–82

Carl von Linné by Carl Eldh

”Den unge Carl von Linné” av Carl Eldh står i Linnéträdgården i Uppsala.

Filosofi och språk

Läsåret 1981/82 studerade jag filosofi och ryska på de historisk-filosofiska och språk­veten­skapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Senare läste jag även en kurs i amerikansk politikEngelska institutionen i Uppsala

Syftet var att erhålla spets­kompetens inom kommunikation och journalistik. Dags­tidningarna anställde på 1980-talet fortfarande utrikes­korre­spondenter och kultur­medarbetare. Även vissa myndig­heter, såsom FRA,UD och Svenska institutet, värdesatte kunskaper i främmande språk.

Torgny’s ID for train transportation

Som student kunde jag resa med rabatt på SJ.

Sedan tidigare var jag bekant med Uppsala, eftersom jag hade gjort lumpen här, och eftersom farmor ligger begravd i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogård. Min släkting (på mödernet) Lars Stigzelius grundade inte bara filosofiska fakulteten, utan blev också dess första professor i logik 1630.

Många akademiska traditioner har sitt ursprung i Uppsala

Som student i Uppsala tillhörde jag Södermanlands-Nerikes nation. Så småningom kunde jag ta ut en kandidat­examen och två magister­examina, som även innehöll kurser från Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Santa Barbara City College i Kalifornien och Pace University i New York.

Studierna i kunskaps­teori (epistemologi) slutförde jag i samband med forskar­utbildningen i Stockholm. Filosofins historia läste jag klart i Umeå, och intro­duktions­kursen i ryska avslutade jag i Göteborg. Sammanlagt har utbildningen i Uppsala resulterat i fyra akademiska examina.

Villavägen 7, Uppsala Sweden

Filosofiska institutionen disponerade en direktörsvilla från 1883.

Filosofiska institutionen var på 1980-talet inhyst i en kulturminnes­märkt villaVillavägen 7. I lärar­rummet fanns bilder på alla tidigare professorer i ämnet. Ingemar Hedenius och Konrad Marc-Wogau hörde till de senaste. Hedenius hade tagit studenten vid Norra Latin 1927. Filosofiska institutionen finns numera på Thunbergsvägen 3H i Engelska parken.

Slaviska institutionen eller Slavicum hade på 1980-talet lokaler i Human­istiskt-Samhälls­veten­skapligt Centrum på Kyrkogårdsgatan 10. Efter en omfattande renovering 1997–99 heter byggnaden Ekonomikum. Ryska tillhör numera Institutionen för moderna språkThunbergsvägen 3L.

Uppsala Cathedral, Sweden

Uppsala domkyrka ligger på en höjd vid Fyrisån.

Uppsala universitet är landets äldsta högskole­inrättning med anor från 1477. Till de kultur­minnes­märkta bygg­naderna hör Gustavianum, Universitets­huset och forsknings­biblioteket Carolina Rediviva. Idag har universitetet ca 24 000 studenter och 6 200 anställda vid nio olika fakulteter. Här finns även 13 student­nationer, fyra student­kårer och ett stort antal andra föreningar.

AB Lundequistska Bokhandeln, Östra Ågatan, Uppsala Sweden 1935

Lundequistska Bokhandeln (”LundeQ”) har funnits sedan 1800-talet.
Foto Axel Sagerholm (1935).

Bland världens 500 främsta universitet är Uppsala universitet nummer 60 (Times Higher Education 2016). Skolans motto är: ”Gratiae veritas naturae” (”Nådens och naturens sanning”). Färgerna är rödbrun och vit.

 

Course certificate Course certificate

Examina

SU Filosofie magister 2014
GU Filosofie magister 2013
SU Filosofie licentiat 2011
SU Filosofie kandidat 1988

Ämnen

Uppsala universitet

UU Amerikansk politik (7,5 hp)
UU Logik (7,5 hp)
UU Ryska (22,5 hp)

Övriga lärosäten

GU Ryska (30 hp)
SU Ryska (30 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
UMU Filosofins historia (7,5 hp)


Till toppen