Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Doktorand 1994–2014

August Stindberg by Carl Eldh

”August Strindberg” av Carl Eldh står i Tegnérlunden i Stockholm.

Litteraturvetenskap

Redan 1990 kom jag in på forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Det dröjde emellertid till 1994, innan jag kunde påbörja studierna.

Utbildningen som leder till doktorsexamen kallas forskarstudier. När man är klar, får man försvara sin avhandling inför en opponent och en betygs­nämnd. Om avhandlingen blir godkänd, har doktoranden disputerat och blivit doktor.

Examination book for Stockholm University

Tentamensbok för forskarutbildning.

Forskningen vid Stockholms universitet sker inom de natur­veten­skapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. Dessa ämnes­områden består av fyra fakulteter inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhälls­vetenskap.

Utbildningen ledde till arbete vid Stockholm universitet och Strindbergs­museet.

Avhandling

SU Själens palimpsest: Tradition och värde i Johannes Edfelts lyrik (120 hp)

Ämnen

SU Litteraturvetenskaplig teori och metod (22,5 hp)
SU Epokstudium (15 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
SU Litteraturens historia till och med 1850 (30 hp)
SU Litteraturens historia från och med ca 1850 till våra dagar (15 hp)

 

Till toppen