Torgny Lilja, PhL

Stockholms universitet

Filosofie licentiat 2011

August Strindberg by Carl Eldh

”Den unge Strindberg i skärgården” av Carl Eldh står i Bellevueparken i Stockholm.

Litteraturvetenskap

År 1994 började jag på forskar­utbild­ningen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Utbildningen resulterade 2011 i en licentiat­examen och så småningom i en doktors­avhandling.

På 1980-talet återinförde man en filosofie licentiat, som motsvarar minst två års studier efter grundexamen. I sin nya form är licentiat­examen inte obligatorisk för att gå vidare till doktors­graden. Licentiat och doktor hör till den svenska högskolans tredje (dvs högsta) nivå.

Utbildningen ledde till arbete vid Stockholm universitet, Svenska institutet, Sveriges Generalkonsulat i New York och Strindbergs­museet. Redan 1981 deltog jag i ett seminarium i ämnet kunskapsteori vid Uppsala universitet.

 

Licentiate diploma

Examen

SU Filosofie licentiat 2011

Uppsats

SU Formspråket och ”själens palimpsest” i Johannes Edfelts lyrik (30 hp)

Ämnen

SU Litteraturvetenskaplig teori och metod (22,5 hp)
SU Epokstudium (15 hp)
SU Vetenskapsteori (7,5 hp)
SU Litteraturens historia till och med 1850 (30 hp)
SU Litteraturens historia från och med ca 1850 till våra dagar (15 hp)

 

Till toppen