Torgny Lilja, PhL

Pace University

Public Relations 2002

Statue of Liberty by Frederic Bartholdi

”Frihetsgudinnan” av Frederic Bartholdi står på Liberty Island i New Yorks hamn.

PR och information

Våren 2002 studerade jag internationell PR och information på Lubin School of Business vid Pace University i New York. Kurserna ingick i min diplom­utbildning vid iiU och resulterade 2014 i en magisterexamen vid Stockholms universitet.

Pace University official seal

Utbildningen vid Pace University var uppdelade i en teoretisk och en praktisk del, där lärarna var specialister och yrkes­verksamma inom PR och information. Efter tio veckors studier följde tolv veckors praktik, som gav inblick i mitt kommande yrkes­område. Förutom praktik­platsen vidSveriges General­konsulat i New York ledde utbild­ningen till arbtete vid IOGT-NTOoch Svenska institutet

Public relations avser att skapa, vidmakt­hålla och vidare­utveckla goda relationer mellan en organisation och dess intressenter. Inom offentlig förvaltning kallar man i USA denna verksamhet för public affairs.

Pace University är det största universitetet på södra Manhattan.

Pace University är ett av de största universiteten i delstaten New York. Fler än 13 000 studenter läser de teoretiska och yrkesinriktade kurserna vid olika fakulteter. Genom Lubin School of Business erbjuder Pace utbildningar för närings­livet. Huvud­byggnaden ligger mitt emot City Hall på nedre Manhattan, inte långt från Brooklyn Bridge och Wall Street.

Universitetet hör till de högst rankade i USA, när det gäller utexaminerade studenter på höga positioner inom näringslivet. Skolan tillkom 1906. Dess motto är: Opportunitas (tillfälle, möjlighet). Färgerna är blått och guld.

 

IIU Diploma

Examina

SU Filosofie magister 2014
IIU Internationell informatör 2002

Ämnen

PR och information
Pace University, New York

Journalistic Writing & Business Communication
Business in the Global Environment
Net Marketing
Desktop Publishing
Employee Relations
Media Studies
Public Relations and Crisis Management
Public Affairs: PR in Society
Communications Analysis: Business Intelligence
Campaign Planning and Evaluation
Event Marketing
Internship

IIU, Stockholm

Basic Course in Public Relations and Communications
Journalistic Writing & Business Communication
Media Studies & Mass Media Relations

Marknadsföring och kommunikation
IIU, Stockholm

Basic Course in Marketing
Marketing Communications
Company Operations
Company Operations and Strategy
Marketing Law
English Business Communication, written
English Business Communication, oral
Professional Communications Terminology

Presentation Techniques
Intercultural Communication

Project Management
Team and Leadership

Portfolio

PACE Journalistic Writing 2002

Diplom

PACE International Public Relations 2002

 

Till toppen