Torgny Lilja, PhL

Apple Center

Desktop Publishing 1989–91

University of Cambridge

Apple Computer har sitt huvudkontor i staden Cupertino i södra Kalifornien.

Macintosh-datorn

När jag nyligen hade börjat på Naturvårdsverket 1989, gick jag min första utbildning i person­datorn Macintosh. Kurs­lokalen var belägen på Fleming­gatan i Stockholm. Här lärde jag mig även Word och PageMaker.

Jag förstod att denna utmärkta dator med dess grafiska möjligheter skulle kunna bli ett viktigt verktyg i min fortsatta karriär, och det dröjde inte länge innan jag var expert på desktop publishing.

Macintosh IIci

Arbetsminnet på Macintosh IIci gick att utöka från 4 Mb till 8 Mb.

Efter att ha lanserat Macintosh 1984 knöt Apple Computer till sig ett nät av fri­stående åter­försäljare, som fick använda namnet Apple Center. Till dessa hörde Reda Gruppen i Stockholm och Apple Business Center i Solna.

I samband med lanseringen av iMac 1998 tillät Apple för första gången att hem­elektronik­kedjor sålde deras produkter. Det innebar lägre priser till slutkund men också att många dator­åter­försäljare försvann från marknaden.

 

Cambridge diploma

Kursdiplom

Apple Business Center

Scanner & Bild 1991-01-11

Reda Gruppen Apple Center

PageMager 1989-05-23
Ordbehandling med Word 1989-05-08
Välkommen till Macintosh 1989-04-14

 

 

Till toppen